Seminars

Vanaf 2021 neemt LokaleZaken de organisatie van seminars ter hand. De rode draad is dat een brug wordt geslagen tussen (academisch) onderzoek en de praktijk. Meer concrete informatie volgt binnenkort.

We organiseren drie soorten eendaagse seminars – steeds met een vooraf vastgesteld maximum van 25, 30 of 40 deelnemers:

(1) N.a.v. uitstekende / interessante actuele praktijkgerichte studies. Onderzoekers presenteren, enkele praktijkmensen reageren, gevolgd door debat.

(2) Over één thema kunnen deelnemers vooraf vragen mailen; wij organiseren de aanwezigheid van onderzoekers en professionals die deze vragen beantwoorden.

(3) Over een beproefde methode om criminaliteit aan te pakken, met oog voor de dilemma’s en beperkingen. Presentatie en debat.

Daarnaast organiseren we studie-seminars, verspreid over drie dagen. Een aanbod volgt voor:

(1) Uitdagingen en valkuilen voor moderne veiligheidsambtenaren of -regisseurs

(2) Omgaan met de dilemma’s bij de aanpak van ondermijning

(3) Praktische criminologie: van leerstuk, via analyse naar aanpak

Deelnemers van studie-seminars kunnen praktijkvragen en dilemma’s vooraf kenbaar maken; we garanderen dat de top-2 aan bod komt (of geven aan dat dit niet zo is..

Onderzoek

LokaleZaken voert op verschillende dossiers criminologisch onderzoek uit. Het betreft bijna altijd ‘bestuurskundige criminologie’.

Ondermijning

Ondermijnende criminaliteit is georganiseerde misdaad die dichtbij komt: voor burgers, gemeenteambtenaren en meer.

Onderwijs/trainingen

LokaleZaken verzorgt (bijna) wekelijks onderwijs en trainingen. We richten ons daarbij op dezelfde kernthema’s als bij onderzoek.