LokaleZaken richt zich op bestuur en veiligheid.

Onze senioren hebben ruime ervaring met onderzoek, onderwijs en advisering. Publicaties en onderwijsprogramma’s zijn praktijkgericht en gebaseerd op (eigen) academisch onderzoek.

Onderzoek

LokaleZaken voert op verschillende dossiers criminologisch onderzoek uit. Het betreft bijna altijd ‘bestuurskundige criminologie’.

Ondermijning

Ondermijnende criminaliteit is georganiseerde misdaad die dichtbij komt voor o.a. burgers, ambtenaren en bestuurders.

Onderwijs/trainingen

LokaleZaken verzorgt (bijna) wekelijks onderwijs en trainingen. We richten ons daarbij op dezelfde kernthema’s als bij onderzoek.

Actueel

Mainport in de tweede linie

Een rapport over ondermijning in de sierteeltsector.

Actueel

Onderzoek naar zorgfraude

Voor de VNG onderzochten we hoe zorgfraude werk.

Link naar website van de VNG.

Actueel

Preventie met Gezag: wijkenaanpak anno 2021

Een analyse en advies om sociale achterstanden én ondermijning te verminderen in kwetsbare wijken.