LokaleZaken richt zich op bestuur en veiligheid.

Onze senioren hebben ruime ervaring met onderzoek, onderwijs en advisering. Publicaties en onderwijsprogramma’s zijn praktijkgericht en gebaseerd op (eigen) academisch onderzoek.

Onderzoek

LokaleZaken voert op verschillende dossiers criminologisch onderzoek uit. Het betreft bijna altijd ‘bestuurskundige criminologie’.

Ondermijning

Ondermijnende criminaliteit is georganiseerde misdaad die dichtbij komt voor o.a. burgers, ambtenaren en bestuurders.

Onderwijs/trainingen

LokaleZaken verzorgt (bijna) wekelijks onderwijs en trainingen. We richten ons daarbij op dezelfde kernthema’s als bij onderzoek.

Seminars

Vanaf 2021 neemt LokaleZaken de organisatie van seminars ter hand. De rode draad is dat een brug wordt geslagen tussen (academisch) onderzoek en de praktijk. Meer concrete informatie volgt binnenkort.

Actueel

Onderzoek naar zorgfraude

Voor de VNG onderzochten we hoe zorgfraude werk.

Link naar website van de VNG.

Actueel

Pact voor de Rechtsstaat

Edward is co-redacteur van Een Pact voor de Rechtsstaat: een analyse en advies om in tien jaar de drugscriminaliteit terug te dringen.