LokaleZaken richt zich op bestuur en veiligheid.

Onze senioren hebben ruime ervaring met onderzoek, onderwijs en advisering. Publicaties en onderwijsprogramma’s zijn praktijkgericht en gebaseerd op (eigen) academisch onderzoek.

Onderzoek

LokaleZaken voert op verschillende dossiers criminologisch onderzoek uit. Het betreft bijna altijd ‘bestuurskundige criminologie’.

Ondermijning

Ondermijnende criminaliteit is georganiseerde misdaad die dichtbij komt voor o.a. burgers, ambtenaren en bestuurders.

Onderwijs/trainingen

LokaleZaken verzorgt (bijna) wekelijks onderwijs en trainingen. We richten ons daarbij op dezelfde kernthema’s als bij onderzoek.

Seminars

Vanaf 2020 neemt LokaleZaken de organisatie van seminars ter hand. De rode draad is dat een brug wordt geslagen tussen (academisch) onderzoek en de praktijk. Meer concrete informatie volgt binnenkort.

Actueel

Ondermijningsbeeld Schiphol

Samen met Bureau Beke heeft LokaleZaken een ondermijningsbeeld over mainport Schiphol geschreven. 

Actueel

Ondermijning op recreatieparken: corona-effecten, ook in het midden- en topsegment

Een artikel, met Jochem Spoorendonk van de Provincie Noord-Brabant