Bestuurskundige criminologie.

LokaleZaken voert op verschillende dossiers criminologisch onderzoek uit. Het betreft vaak ‘bestuurskundige criminologie’. We formuleren op basis van veldwerk realistische aanbevelingen over de inhoud én organisatie van veiligheidsbeleid. Daarbij benutten we onze kennis van lokaal bestuur, politie, justitie en hun veiligheidspartners. De methodologie passen we aan op de onderzoeksvraag en op de aard van het dossier. We maken, zo nodig, gebruik van interviews, observaties, beleidsanalyses, netwerkanalyses van criminele groepen, analyses van registratiesystemen, dossierstudies of enquêtes in alle soorten en maten.

We ‘zwerven’ graag door de hiërarchie’: dataverzameling op straat, ook onder lastige doelgroepen en op probleemlocaties of op riskante momenten, die uitmondt in advisering aan autoriteiten.

Het onderzoek wordt gericht op de volgende thema´s:

1. Lokale veiligheid: beleid en analyse.
2. Drugs.
3. Ondermijnende / Georganiseerde Criminaliteit.
4. Politie en Justitie.
5. Jeugd, geweld en radicalisering.
6. Voetbal en veiligheid.
7. Crisismanagement.

Onderwijs/trainingen

LokaleZaken verzorgt (bijna) wekelijks onderwijs, trainingen of lezingen. Altijd praktijkgericht, maar gebaseerd op (eigen) academisch onderzoek

Ondermijning

Ondermijnende criminaliteit is georganiseerde misdaad die dichtbij komt: voor burgers, voor gemeenteambtenaren en meer.

Seminars

Vanaf 2020 neemt LokaleZaken de organisatie van seminars ter hand. Meer concrete informatie volgt binnenkort.