Algemeen

Ondermijnende criminaliteit is georganiseerde misdaad die dichtbij komt: voor burgers, gemeenteambtenaren en – bestuurders, onderwijsinstellingen, ondernemers en politiemensen.

Gemeenten krijgen te maken met georganiseerde misdaad: op vervallen vakantieparken, op bedrijventerreinen, op de vastgoedmarkt, in de detailhandel, in de horeca, bij vergunningaanvragen, bij de sponsoring van lokaal vooraanstaande sportclubs en via ondernemers of burgers die klagen over valse concurrentie of over criminele patsers.

Georganiseerde misdaad is een maatschappelijk probleem in het hele land. Het blijft niet beperkt tot kwetsbare stadswijken. Slimme criminelen knopen relaties aan, ook met personen uit het lokaal bestuur. Ze opereren op afgelegen plaatsen, zoals plattelandsgemeenten met leegstaande stallen en schuren: ideaal voor drugsproductie en weinig politie. Of ze proberen te investeren, onder meer in gemeenten met een kwetsbare binnenstad.

We verrichten onderzoek naar ondermijning, we verzorgen trainingen en dragen door middel van adviezen en actie-onderzoek bij aan het verbeteren van de aanpak van ondermijning.


Onderzoek en verbetering van de aanpak

We hebben onderzoek uitgevoerd naar (georganiseerde) ondermijnende criminaliteit in meer dan veertig gemeenten: levensechte, concrete analyses van de ondermijnende criminaliteit. We stemmen onze werkwijze af op de lokale behoefte. We hebben een methode ontwikkeld die het lokaal bestuur in korte tijd een goed zicht geeft op wat zich afspeelt in een gemeente of op specifieke thema’s of locaties. We hebben een scherp oog voor de maatschappelijke schade van ondermijning, zoals slachtofferschap. Bijvoorbeeld bij arbeidsuitbuiting. We zetten de stap van criminologische analyse naar aanpak. Die aanpak is bijna altijd een combinatie van ‘hard’ (handhaving, repressie) en ‘zacht’ (preventie, hulpverlening, voorlichting).


Onderwijs / trainingen

Voor de aanpak van ondermijning hebben we verschillende trainingen ontwikkeld. Die trainingen helpen bij het begrijpen en aanpakken van de ondermijnende criminaliteit. Het betreft trainingen voor:

– Het College van Burgemeester en Wethouders
– De ambtelijke top
– Ambtenaren op verschillende afdelingen (beleid & operatie)
– Ambtenaren met veiligheidstaken
– Gemeenteraadsleden
– Ambtenaren bij de Provincie
– Onderwijsinstellingen: personeel en leerlingen of studenten

We verzorgen ook lezingen en trainingen specifiek over drugsvraagstukken, mensenhandel, zorgfraude en vastgoedcriminaliteit.


Onderzoekslijnen om de aanpak van ‘ondermijning’ te versterken:

(1) Actie-onderzoek: de (effecten van de) aanpak van ondermijning monitoren en daarop gebaseerde directe advisering

(2) Gedetailleerde analyses van de georganiseerde criminaliteit op het niveau van één of enkele gemeenten.

(3) Breedte-analyses of overzichtsstudies van de georganiseerde criminaliteit in een district of regio.

(4) Audits van de ‘weerbaarheid’ van een bestuursorgaan (gemeente & provincie) bij de preventie en aanpak van ondermijning.

(5) Diepte-analyses op kwetsbare locaties. Bijvoorbeeld een bedrijventerrein of mainport.

(6) Diepte-analyses van een fenomeen. Bijvoorbeeld drugshandel en drugsproductie, criminele families, zorgfraude, vastgoedfraude of mensenhandel.

Onderzoek

LokaleZaken voert op verschillende dossiers criminologisch onderzoek uit. Het betreft bijna altijd ‘bestuurskundige criminologie’.

Seminars

Vanaf 2020 neemt LokaleZaken de organisatie van seminars ter hand. Meer concrete informatie volgt binnenkort.

Onderwijs/trainingen

LokaleZaken verzorgt (bijna) wekelijks onderwijs, trainingen of lezingen. Altijd praktijkgericht, maar gebaseerd op (eigen) academisch onderzoek