Luchthaven Schiphol levert een belangrijke bijdrage aan de Nederlandse economie en vormt een omvangrijk knooppunt tussen Nederland en de rest van de wereld. Ook de illegale economie – de ondermijnende criminaliteit – profiteert hiervan. In dit onderzoek is nagegaan wat de aard en omvang is van ondermijnende criminaliteit op en rond Schiphol. Het onderzoek heeft zich ook gericht op het in beeld brengen van de complexe organisatie en strategie van toezicht, handhaving en opsporing. Daartoe zijn literatuur en documenten bestudeerd, ruim 100 respondenten geïnterviewd, observaties verricht en analyses uitgevoerd op data van diverse organisaties. De aanbevelingen zijn erop gericht om de aanpak van ondermijnende criminaliteit beter te borgen en de criminele kansen op Schiphol zoveel mogelijk te verkleinen.

Download PDF