LOKALEZAKEN

Kort CV

mr. T. Jongepier Msc (1971)

Titia Jongepier heeft rechten en criminologie gestudeerd aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. In de periode 1998 tot 2005 heeft ze gewerkt als juridisch beleidsadviseur en als wijkmanager. Vanaf 2005 was Titia projectleider bij het gemeenschappelijke drugsproject Courage van de gemeenten Roosendaal en Bergen op Zoom.

Van 2009-2010 was Jongepier werkzaam als programmamanager Veiligheid bij de gemeente Roosendaal. Sinds 2010 werkt Titia als zelfstandig onderzoeker/projectleider voor onder meer de Taskforce BZ, het RIEC Zeeland West Brabant & RIEC Oost Brabant en het RIEC Den Haag. Voor de Taskforce en de RIEC’s ontwikkelde zij beleid en instrumenten ten behoeve het versterken van de bestuurlijke weerbaarheid, voerde zij diverse onderzoeken uit naar de bestuurlijke weerbaarheid en was ze coauteur van Ondermijningsbeelden in Zeeland en Noord-Brabant. Als zelfstandig onderzoeker werkt Jongepier al geruime tijd mee aan het onderzoeksprogramma van LokaleZaken, waarbij zij o.a. onderzoek uitvoerde naar coffeeshops, naar (de aanpak van) ondermijning en zorgfraude