Diensten

LokaleZaken richt zich op bestuur en veiligheid. De werkzaamheden kennen twee hoofdthema's:
(1) Criminologie en Veiligheidsbeleid
(2) Crisisbeheersing

Bij onderzoek wordt zorgvuldig veldwerk verricht: van elite-interviews tot aan observaties en interviews op straatniveau. LokaleZaken streeft ernaar zelf ter plaatse waarnemingen te doen: binnen betrokken organisaties, onder ‘doelgroepen’, op locaties met veiligheidsproblemen en op kritieke momenten. De analyses van LokaleZaken voldoen aan academische standaarden, maar hebben bijna altijd primair een praktijkgerichte doelstelling.


 


(1) Criminologie en Veiligheidsbeleid

LokaleZaken voert op verschillende dossiers criminologisch onderzoek uit. We verbinden hieraan realistische aanbevelingen over de inhoud én organisatie van het veiligheidsbeleid. Daarbij benutten we onze kennis van lokaal bestuur, politie, justitie en hun veligheidspartners. De methoden van onderzoek passen we aan op de onderzoeksvraag en op de aard van het dossier. We maken zo nodig bijvoorbeeld gebruik van interviews, observaties, beleidsanalyses, netwerkanalyses van criminele groepen, trendanalyses op basis van registratiesystemen, dossierstudies of enquêtes in alle soorten en maten.

Thema's: Jeugdcriminaliteit en -overlast + Drugscriminaliteit en -overlast + Georganiseerde Misdaad / Ondermijnende Criminaliteit + Geweld + Voetbalveiligheid + Radicalisering + Polarisatie + Eerwraak + Veiligheidsbeleid

Vormen van onderzoek: Procesevaluaties + Effectevaluaties + Kwalitatief onderzoek + Enquêtes + Netwerkanalyses van daders en dadergroepen + Systeemanalyses

 


(2) Crisisbeheersing

LokaleZaken verricht onderzoek naar crises, zoals ongeregeldheden, een ramp, gijzeling of terreur. We bestuderen de preparatie, respons en nasleep. Bij evaluaties beperken we ons niet tot reconstructies, maar zoeken we naar structurele oorzaken. Dit helpt om de crisisbeheersing naar een hoger niveau te tillen.

Thema's:
- Verschijningsvormen van crises
- De preparatie op crises
- De responsfase (tijdens de crisis)
- De nasleep van een crisis
- Evaluatieonderzoek
- De kwaliteit van de crisisorganisatie

Een crisis is een zeldzame piekgebeurtenis. Het is waardevol om de crisisbeheersing te verbeteren met trainingen en simulaties. Een simulatie is een interactieve oefening waarbij via een realistisch model van de werkelijkheid een crisissituatie wordt gecreëerd. Het levert praktische lessen op. Simulaties worden gericht op:
- Verkenning realistische risico's
- Inhoud en organisatie van de crisisbeheersing testen
- Oefenen van draaiboeken en procedures
- Competenties trainen: persoonlijk en als team