Onderwijs

LokaleZaken verzorgt op verschillende manieren onderwijs. We worden ingehuurd als (gast)docent of spreker.
We verzorgen ook onderwijs binnen het programma van SBO, onder meer in de cursus Crisisbeheersing en Rampenbestrijding, Ondermijning, Risicojeugd en Veiligheidsregisseur.