Selectie van uitgevoerde embargo-onderzoeken:


– Lokale en bovenlokale criminele netwerkvorming. Van analyse naar aanpak (met B. Beke, H. Ferwerda en E. Bervoets), Arnhem, Beke Advies, 2015.

– Problematische Rotterdamse jeugd: taakstelling en doelgroep van de projectleiders jeugdoverlast, 2013.