LOKALEZAKEN

Kort CV

Dr. M.J. van Menno van Duin (1959)

Menno van Duin is thans lector crisisbeheersing bij het IFV en maakt deel uit van LokaleZaken. Van Duin werkte ruim twintig jaar, vanaf het eerste uur, bij het COT. Van Duin is in 1992 gepromoveerd op het proefschrift Van Rampen Leren en heeft sindsdien een reeks boeken en rapporten geschreven over crisismanagement, veiligheidsbeleid en het functioneren van hulpdiensten, inclusief de politie. De laatste jaren bestudeert hij (mini-)crises vooral langs de lijn van dilemma’s; lastige problemen die meestal geen eenvoudige oplossingen kennen. Bij veel gebeurtenissen doet zich wel zo’n dilemma voor of kan door de ogen van een dilemma een beter zicht worden gekregen van de situatie.

In het verleden heeft hij, mede door ruim 9 jaar raadslidmaatschap veel zicht gekregen op de gemeentelijke besluitvormingsprocessen.

Enkele publicaties:

Een fors aantal van onderstaande publicaties is met anderen geschreven!

– Lessen uit crises en mini-crises 2018 tot 2012 (7 jaarboeken)

– Containercalamiteit: crisisbeheersing in het waddengebied (2019)

– Olielekkage in de haven van Rotterdam (2019)

– Verbinding tussen werelden? Een verdiepende studie naar de aanpak van zeven bovenregionale crisistypen (2019)

– GRIP op de sluiting en ontruiming van Fort Oranje (2019)

– Risico’s in samenhang: een verkennende studie naar de aansluiting tussen regio’s en Rijk (2018)

– Veerkrachtig omgaan met aanslagen: een advies aan bestuurders (2017)

– Hagelstenen zo groot als tennisballen (evaluatie Brabant-Zuid-Oost) (2016)

– Vluchtelingencrisis 2015: lessen uit de crisisnoodopvang (2016)

– De flexibiliteit van GRIP (2015)

– Lessen in crisisbeheersing: Dilemma’s uit het schietdrama in Alphen aan den Rijn, Den Haag |Boom Lemma, 2012.

– Indrukken op Zuid. Onder de Oppervlakte (Een verkenning naar de maatschappelijke invloed van Ondermijnende Criminaliteit), Rotterdam, 2014, vertrouwelijk / niet openbaar.

– Veerkrachtige crisisbeheersing; nuchter over het bijzondere (lectorale rede, 2011)

– Lokale Politiek over Politie, Reed Business, Amsterdam, Reed Business, Politie en Wetenschap, 2010.

– Geweld en agressie tegen hulpverleners (deel 1), Recht, Bestuur, Organisatie van Hulpdiensten, aflevering 1, 2008, p. 2-10.

– Geweld en agressie tegen hulpverleners (deel 2), Recht, Bestuur, Organisatie van Hulpdiensten, aflevering 2, 2008, p. 73-80

– Politie en brandweer: blauw en rood wordt paars? in Politie: studie over haar werking en organisatie, C.J.C.F. Fijnaut e.a. (2007), Deventer, Kluwer 2e druk, p. 1157-1175

– Management bij de brandweer, in Brandweer, studies naar organisatie en praktijkwerking, Deventer, Kluwer, p. 299- 422

– Politie en krijgsmacht nemen de brandweer over, Brand en Brandweer, april 2004, p. 186-189

– Model voor de veiligheidsregio (2002), Tijdschrift voor Politie, nr. 12, december 2002, p. 12-15

– From Accident to Disaster: The Response to the Hercules Crash (2001), (with J.A. Rijpma), in: U.Rosenthal et.al., Managing Crises: Threats, Dilemmas, Opportunities, Charles C. Thomas, Springfield, Illinois, p. 143-155

– Flood Evacuation during the Floods of 1995 in the Netherlands (2000) (with M.J. Bezuyen) in: D.J. Parker (eds.) in: Floods, Routledge, London, p. 351-361.

– Van rampen leren: Een vergelijkend onderzoek naar de lessen uit spoorwegongevallen, hotelbranden en industriële ongelukken (1992), dissertatie, HDU, Den Haag, 309 p.