LOKALEZAKEN

Kort CV

M.M. Heijkoop MSc (1993)


Maaike Heijkoop
heeft criminologie gestudeerd aan de Universiteit Leiden (bachelor) en de Erasmus
Universiteit Rotterdam (master), met specialisatie in georganiseerde criminaliteit en
organisatiecriminaliteit. Tijdens haar master liep zij stage bij het RIEC Zeeland-West Brabant, ter
ondersteuning van een team dat ondermijningsbeelden opstelde. Ze is afgestudeerd in 2018 op het
onderwerp georganiseerde criminaliteit in de transportbranche. Bij LokaleZaken werkt of werkte
Heijkoop mee aan projecten over drugsvraagstukken en ondermijnende of georganiseerde
criminaliteit, onder meer in Leiden, Venray, Roosendaal, Bergen op Zoom, Hoorn, alle gemeenten in
het politiedistrict Noord Holland Noord, Zaanstad, Voorschoten, Leidschendam-Voorburg en Katwijk.
Haar werkzaamheden bestaan onder meer uit veldwerk (enquêtes, interviews, groepsinterviews,
observaties), data-analyse en het schrijven van rapporten.