LOKALEZAKEN

Kort CV

Dr. E.J. van der Torre (1969)

 

Edward van der Torre is ruim twintig jaar politieonderzoeker en criminoloog. Hij is thans lector Gebiedsgebonden Politie aan de Politieacademie. Van der Torre is daarnaast zelfstandig onderzoeker bij LokaleZaken.

Hij promoveerde op het proefschrift Politiewerk: Politiestijlen, community policing, professionalisme (1999), gebaseerd op langdurige participerende observatie in Rotterdam. Hij publiceert frequent boeken, rapporten en artikelen over veiligheidsvraagstukken en politiezorg.

Van der Torre heeft veel criminologisch onderzoek verricht, met oog voor de betekenis daarvan voor het optreden van lokaal bestuur, politie en partners.