LOKALEZAKEN

Kort CV

Dr. E.J. van der Torre (1969)

 

Edward van der Torre is bijna dertig jaar bestuurskundige en criminoloog. Hij is senior onderzoeker en docent bij LokaleZaken.

Hij promoveerde op het proefschrift Politiewerk: Politiestijlen, community policing, professionalisme (1999), gebaseerd op langdurige participerende observatie in Rotterdam. Hij publiceert frequent boeken, rapporten en artikelen over veiligheidsvraagstukken en politiezorg.

Van der Torre heeft veel criminologisch onderzoek verricht, met oog voor de betekenis daarvan voor het optreden van lokaal bestuur, politie en partners.