Aktueel

Laatste nieuws

Zaanstad. Over de gemeentelijke aanpak van ondermijning
In opdracht van de gemeente Zaanstad heeft bureau LokaleZaken onderzoek gedaan naar 'ondermijning' en de aanpak daarvan door de gemeente Zaanstad. Ondermijning wordt opgevat als georganiseerde misdaad of systematische regelovertreding die dichtbij komt voor burgers en voor gemeenteambtenaren en -bestuurders. U kunt het rapport downloaden via deze link

Venray. Empirisch onderzoek naar coffeeshopbezoek,illegale drugshandel en overlast
Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de gemeente Venray. Het geeft antwoord op de volgende onderzoeksvragen:

1. Wat leren tellingen over het aantal coffeeshopbezoeken?
2. Hoeveel (niet-)ingezetenen bezoeken de coffeeshops?
3. Wat leert een enquĂȘte over coffeeshopbezoekers?
4. Welke overlast ervaren burgers in het onderzoeksgebied?
5. Welke illegale drugshandel nemen burgers en professionals waar in het onderzoeksgebied?

U kunt het rapport downloaden via deze link

Drugsmonitor Roosendaal en Bergen op Zoom
Dit periodieke onderzoek maakt de balans op wat betreft drugsoverlast en -criminaliteit. Downloaden via deze link