Ondermijnende Criminaliteit

Trainingen en Onderzoek

Ondermijnende criminaliteit is georganiseerde misdaad die dichtbij komt: voor burgers, voor gemeenteambtenaren, voor gemeentebestuurders en voor politiemensen.

Gemeenten krijgen heel direct te maken met georganiseerde misdaad of met systematische regelovertreding: op vervallen vakantieparken, op bedrijventerreinen, op de vastgoedmarkt, in de detailhandel, in de horeca, bij vergunningaanvragen, bij de sponsoring van lokaal vooraanstaande sportclubs en via ondernemers of burgers die klagen over valse concurrentie of over criminele patsers.

Georganiseerde misdaad is een reƫel maatschappelijk probleem in heel ons land. Het blijft niet beperkt tot kwetsbare wijken in grote steden. Slimme criminelen knopen allerhande relaties aan, soms ook met personen uit het lokaal bestuur. Ze opereren op afgelegen plaatsen die voor hen gunstig zijn, zoals plattelandsgemeenten met leegstaande stallen en schuren: ideaal voor drugsproductie en weinig politie. Of ze proberen te investeren in middelgrote gemeenten met een kwetsbare binnenstad, met leegstand en met weinig publieke voorzieningen.

Trainingen en onderzoek
We verzorgen trainingen en verrichten onderzoek. Voor vragen of informatie: info@lokalezaken.com.

We geven trainingen aan:

1.) Gemeenteambtenaren; niet alleen openbare orde en veiligheid, maar o.a. Publiekszaken, Vergunningen, Vastgoed, Economische Zaken, sociaal domein, toezicht & handhaving, gebiedsmanagement.
2.) Ambtelijke topkader / Management-team
3.) College van burgemeester en wethouders
4.) Gemeenteraadsleden
5.) Ondernemers